De Bugnet Stichting Nederland (BSN) heeft de informatie op deze website met  zorgvuldigheid samengesteld, maar  aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle inhoudelijke informatie is gecontroleerd door fysiotherapeuten. De informatie beschrijft  algemene trends en situaties, waar niet zonder meer (para)medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. De website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden, dus niet voor een diagnose van gezondheidsklachten of het bepalen van een therapie. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie dient u altijd te overleggen met uw arts, fysiotherapeut of andere professionele hulpverlener.

Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt BSN  geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de BSN-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op de website van BSN rust copyright dat toebehoort aan BSN. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van BSN.