Over ons

BUGNET STICHTING NEDERLAND


De Bugnet Stichting Nederland is opgericht op 3 april 2002. Doelstelling: het verlenen van steun aan personen en instellingen die de methode Bugnet benutten voor revalidatie van lichamelijk gehandicapten en voor reïntegratie door die gehandicapten zelf in het maatschappelijk leven.

Dit doel wordt nagestreefd door de volgende activiteiten:

  • publikaties;
  • ondersteuning van cursussen;
  • het onderhouden van een website;
  • het bijhouden,op vrijwillige basis, van namen en adressen van fysiotherapeuten die de methode Bugnet toepassen in hun praktijk;
  • het bijhouden van namen, ook op vrijwillige basis, van patiënten die baat hebben gehad bij de toepassing van de oefeningen volgens de methode Bugnet;
  • het beheren van het archief, nagelaten door W. van Gunsteren, O. de Richemont en L. van Wermeskerken, de drie auteurs van het boek ‘Houdingsweerstandtherapie Bugnet’;
  • het steunen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de methode Bugnet;
  • het bevorderen van de beschikbaarheid van nieuwe hulpmiddelen die nodig zijn voor het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van de oefeningen volgens de methode Bugnet;
  • en alles wat verder aan het doel bevorderlijk kan zijn.


Het boek ‘Houdingsweerstandtherapie Bugnet’ is oorspronkelijk uitgegeven in Frankrijk onder de titel: ‘Réeducation musculaire à base de réflexes posturaux’. In 1973 verscheen de Nederlandse editie, en in 2002 is een Engelse vertaling verschenen: ‘Muscle training with postural resistance’. Op initiatief van de heer F. van Gunsteren is een Chinese vertaling verschenen in 2006.
De Bugnet Stichting Nederland wordt door de fiscus aangemerkt als stichting in de zin van artikel 24 lid 4 van de Successiewet, d.w.z. dat giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: F.F.van Gunsteren,voorzitter; T.van den Bout, secretaris; J.A. Borghuis, penningmeester; A.C.J.H. Borghuis - Knol, lid.

Adviserend fysiotherapeute, G.H. Lenselink - Kamphuis.

De administratie en de jaarstukken berusten bij kantoor Niehof van der Meulen, Burg. de Raadtsingel 27-29, 3311 JG, Dordrecht.

RSIN/ Fiscaalnummer: 816092072.

2012 Jaarrekening               

2013 Jaarverslag

2013 Jaarrekening

2014 Jaarverslag

2014 Jaarrekening

2015 Jaarrekening

2016 Jaarrekening

2017 Jaarrekening 

2018 Jaarrekening

 

Indien u vragen heeft, klik op onderstaande link:

Verdere contact informatie