BUGNET STICHTING NEDERLAND

Doelstelling:
De Bugnet Stichting Nederland is opgericht op 3 april 2002. Doelstelling: het verlenen van steun aan personen en instellingen die de methode Bugnet benutten voor revalidatie van lichamelijk gehandicapten en voor reïntegratie door die gehandicapten zelf in het maatschappelijk leven.
Dit doel wordt nagestreefd door de volgende activiteiten:

  • publikaties;
  • ondersteuning van cursussen;
  • het onderhouden van een website;
  • het bijhouden,op vrijwillige basis, van namen en adressen van fysiotherapeuten die de methode Bugnet toepassen in hun praktijk;
  • het bijhouden van namen, ook op vrijwillige basis, van patiënten die baat hebben gehad bij de toepassing van de oefeningen volgens de methode Bugnet;
  • het beheren van het archief, nagelaten door W. van Gunsteren, O. de Richemont en L. van Wermeskerken, de drie auteurs van het boek ‘Houdingsweerstandtherapie Bugnet’;
  • het steunen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de methode Bugnet;
  • het bevorderen van de beschikbaarheid van nieuwe hulpmiddelen die nodig zijn voor het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van de oefeningen volgens de methode Bugnet;
  • en alles wat verder aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:  
     F.F.van Gunsteren,voorzitter;
     T.van den Bout, secretaris;
     J.A. Borghuis, penningmeester;
     A.C.J.H. Borghuis - Knol, lid.

Bestuursleden ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding. 

 

Beleid:
    - hoofdlijnen beleidsplan
    - jaarverslagen en jaarrekeningen.

Overig:
Adviserend fysiotherapeute, G.H. Lenselink - Kamphuis.

Indien u vragen heeft, klik op deze link: contact informatie