Dit artikel is gepulbliceerd in het vaktijdschrift Physios, jaargang 15, nummer 2, juni 2023.